Artikkeli 10 marjo

Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini! Lähe nyt kanssa laulamahan, saa kera sanelemahan yhtehen yhyttyämme, kahta'alta käytyämme! Harvoin yhtehen yhymme, saamme toinen toisihimme näillä raukoilla rajoilla, poloisilla Pohjan mailla.

Keittiö on kodin sydän.

Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on hyvä seksuaaliterveys ja seksuaalinen hyvinvointi. Seksuaalikasvatus tukee jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, oikeutta kokea oma seksuaalisuus hyvänä ja arvokkaana sekä tarjoaa mahdollisuuden pohtia sukupuolia ja seksuaalisuuksia.

Kun elämä askarruttaa hyväkysymys.fi

Jokainen lapsen ja nuoren kanssa toimiva aikuinen on seksuaalikasvattaja, halusipa sitä tai ei. Siksi jokaisen kasvattajan kannattaa kiinnittää huomiota seksuaalisuuteen liittyviin arvoihinsa, asenteisiinsa ja kipukohtiinsa sekä pohtia, miten niitä tulee välittäneeksi lapselle joko tietoisesti tai tiedostamattaan.

Jos lapsi ei saa kokonaisvaltaista, tutkittuun tietoon pohjautuvaa seksuaalikasvatusta, seksuaalisuuteen liittyvät mallit ja uskomukset opitaan joka tapauksessa jostain. Ilman suunnitelmallista seksuaalikasvatusta nuoren kyky ymmärtää ja kyseenalaistaa esimerkiksi pornosta ja muusta viihteestä sekä kavereilta opittuja malleja ja niiden takana olevia uskomuksia voi jäädä vaillinaiseksi.

Avainsanat